ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2565

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  11
  19
  30
  1
  อนุบาล 2
  22
  9
  31
  1
  อนุบาล 3
  12
  13
  25
  1
  รวม อนุบาล
  45
  41
  86
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  19
  17
  36
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  20
  8
  28
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  26
  14
  40
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  13
  11
  24
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  13
  17
  30
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  13
  17
  30
  1
  รวมประถม
  104
  84
  188
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  42
  63
  105
  3
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  34
  26
  60
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  22
  19
  41
  1
  รวมมัธยมต้น
  98
  108
  206
  7
  รวมทั้งหมด
  247
  233
  480
  16

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

  error: Content is protected !!