ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา2564

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  21
  8
  29
  1
  อนุบาล 2
  13
  14
  27
  1
  อนุบาล 3
  19
  15
  34
  1
  รวม อนุบาล
  53
  37
  90
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  19
  9
  28
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  23
  12
  35
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  13
  11
  24
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  11
  14
  25
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  13
  16
  19
  1
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  6
  14
  20
  1
  รวมประถม
  85
  76
  161
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  32
  26
  58
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  23
  19
  42
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  17
  15
  32
  1
  รวมมัธยมต้น
  72
  60
  132
  3
  รวมทั้งหมด
  210
  173
  383
  14

  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

  error: Content is protected !!