Close

นวมิตรชิดใกล้ 2563

วันศุกร์ ที่18 กันยายน 2563 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกระอาน ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสถานศึกษานวมิตร ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อำเภอหาดใหญ๋ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 เป็นประธานเปิดการประชุมและได้ให้โอวาทความตอนหนึ่งว่า “ให้บุคลากรทุกคนยึดหลักในการทำงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตนเอง ตามหลักของธรรมะ และพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านร่างกายและการทำงานของตน” และร่วมกิจกรรมมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการ
ทั้งนี้ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษานวมิตร ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา, โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา2, โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา3, โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา4, โรงเรียนบ้านกระอาน, โรงเรียนบ้านพรุชิง, โรงเรียนบ้านนาจวก, โรงเรียนบ้านควนหรัน และโรงเรียนบ้านใหม่

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!