Close

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกระอาน

วันพฤหัสบดี ที่18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา09.00น. โดยประมาณ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะติดตามได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกระอาน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร นายไพซอน หนิเร่ และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านกระอาน ในการนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมบูธการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา โครงการปลูกพืชผักปลูกรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมศาสนกิจของทั้ง2ศาสนา จากนั้นเข้ารับฟังการดำเนินงานการจัดการศึกษาด้านคุณภาพ คุณธรรม กายภาพและชุมชนสัมพันธ์ รวมทั้งโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะนักเรียนทุนฯ เสนอแนะและให้กำลังใจในการขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
cr : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
/เด็กชายมะห์หมูด เลาะแม/เด็กชายฟิตหมาน บาเร็ง

รับภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/PRBankraarn

Related Posts

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!