Close

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันพฤหัสบดี ที่2 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านกระอานได้จัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน ครู ลแะนักเรียนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกระอาน

รับภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/PRBankraarn

0

Related Posts

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!