Close

พิธีรับประกาศนียบัตรจบการศึกษา

วันศุกร์ ที่22 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านกระอานได้จัดกิจกรรมการมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอานในการมอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/PRbankraarn

Related Posts

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!