Close

มหกรรมวิชาการบ้านกระอาน ปีการศึกษา2563

วันจันทร์ ที่22 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านกระอานจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ
บ้านกระอาน วิถี New Normal โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ จากอาทิเช่น
ฐานการเรียนรู้จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ฐานจากศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดยะลา ฐานการเรียนรู้ศิลปะ วิทยาศาสตร์การกีฬา การเกษตรยุคใหม่ กิจกรรมการดูดาวในเวลากลางคืน เป็นต้น

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PRBankraarn

 

Related Posts

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!