Close

กอ.รมน. ถ่ายทำรายการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงฯ

วันอังคาร ที่16 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ประสานปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. ได้ดำเนินการถ่ายทำสื่่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้าใจเพื่อความมั่นคงในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ถ่ายทำโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา ด้านการจัดการเรียนการสอน ผลผลิต ผลลัพธ์จากการจัดโครงการดังกล่าวผ่านการสัมภาษณ์นายไพซอน หนิเร่ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านกระอาน ผู้นำชุมชน ตัวแทนครูและนักเรียน นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้เดินทางไปเก็บภาพบรรยากาศวิถีชีวิต ความเป็นอยู่โดยรอบชุมชนบ้านกระอาน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PRbankraarn

Related Posts

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!