Close

พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท เข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านกระอาน

วันศุกร์ ที่17 ธันวาคม 2564 เวลา08.00น. พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีได้เดินทางเข้าเยี่ยมโรงเรียนบ้านกระอาน โดยมีนายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน คณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับ และกล่าวบรรยายสรุปการดำเนินงานในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 สภาพปัญหาและอุปสรรค การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การช่วยเหลือของสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง สถานการณ์การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาและชุมชน
ทั้งนี้พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และให้เฝ้าระวังเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาในช่วงดังกล่าว โดยใช้โอกาสนี้เพื่อให้ครูและบุคลากรในการพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต การเน้นย้ำการสร้างคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะและส่งเสริมทางเลือกในวิชาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์และมาตรฐานที่ดีขึ้นในอนาคต และร่วมถ่ายภาพกับครู บุคลากรเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนบ้านกระอาน

Related Posts

error: Content is protected !!