Close

ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา(โรงเรียนบ้านกระอาน)

วันจันทร์ ที่28 – วันพุธ ที่30 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านกระอานจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมย่อยต่าง ๆ อาทิ วิชาบทเพลงแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วิชาการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง วิชาโครงการในพระราชดำริฯ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีตัวแทนนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านกระอานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่วง ตัวแทนครูลูกเสือโรงเรียนเทพา โรงเรียนบ้านเทพา และโรงเรียนบ้านวังใหญ่ในการร่วมเป็นวิทยากรดังกล่าวอีกด้วย

ติดตามรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจโรงเรียนบ้านกระอาน

Related Posts

error: Content is protected !!