Close

รองเลขาธิการสพฐ. ตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านกระอาน

วันอังคาร ที่26 เมษายน 2565 เวลา09.30น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมการดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านกระอาน โดยมีนายไพซอน หนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน พร้อมด้วยนายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3 ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานสรุปการดำเนินงาน โดยได้เยี่ยมชมโคกหนองนา ศูนย์ภาษาเพื่อการสื่อสารฯ กิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนประชารัฐ กิจกรรมการปลูกพืชผัก และรับฟังการดำเนินโครงการโรงเรียนยุวชนชาวนาผ่านนิทรรศการ
ทั้งนี้นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจในการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่ฯ และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านกระอาน ซึ่งได้ให้นโยบายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีความสุขอยู่บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีพหุวัฒนธรรม ก่อนถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกและเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจโรงเรียนบ้านกระอาน

Related Posts

error: Content is protected !!