Close

รายงานตัวนักเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ

วันเสาร์ ที่30 เมษายน 2565 ทางโรงเรียนบ้านกระอานได้จัดประชุมชี้แจงและรายงานตัวนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ใต้ถุนอาคารอินทนิล โดยมีประเด็นต่าง ๆ อาทิ กฎข้อระเบียบเบื้องต้นการอยู่หอ กิจกรรมทางศาสนา สวัสดิการและเครื่องนอน พร้อมแนะนำบุคลากรผู้ดูแลเด็กให้กับผู้ปกครอง

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่นี่  เพจโรงเรียนบ้านกระอาน

Related Posts

error: Content is protected !!