Close

โรงเรียนบ้านตะโละไกรทองเข้าศึกษาดูงาน

วันเสาร์ ที่14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30น. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง จังหวัดปัตตานี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโคก หนองนา ณ โรงเรียนบ้านกระอาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจโรงเรียนบ้านกระอาน

Related Posts

error: Content is protected !!