Close

โรงเรียนบ้านปะกาฮารังเข้าศึกษาดูงานฯ

วันจันทร์ ที่16 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00น. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านปะกาฮารัง จังหวัดปัตตานีได้เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโคก หนองนา ณ โรงเรียนบ้านกระอาน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจโรงเรียนบ้านกระอาน

Related Posts

error: Content is protected !!