Close

รายงานผลการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษา

วันเสาร์ ที่14 มีนาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเข้ารายงานผลการดำเนินโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพระราชดำริ ณ โรงแรม Hatyai Paradise Hotel & Resort ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาภาคใต้ด้วยกระบวนการ PLC โดยมีพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องค์คมนตรีมาเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต / อาสาสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้แทน ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม เข้ารับฟังการบรรยายอย่างพร้อมเพรียง

error: Content is protected !!