Close

เก็บข้าวเกี่ยวรักปี3

วันอาทิตย์ ที่8 มีนาคม 2563 โรงเรียนบ้านกระอานได้จัดกิจกรรม”เก็บข้าวเกี่ยวรักปี3″ ขึ้นภายใต้โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนา โดยได้รับเกียรติจากนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมเก็บข้าวอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน สมัครสมานให้กับชาวบ้าน อาทิ การแข่งขันนวดข้าว การทำข้าวหลาม การทำว่าว การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดเทพีข้าวช่อขิง เป็นต้น

error: Content is protected !!