Close

ชุมนุมลูกเสืออำเภอเทพา ประจำปีการศึกษา 2562

เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเทพา ได้จัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสืออำเภอเทพาขึ้น ในวันพุธ ที่19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดคลองยอ ประกอบด้วยค่ายย่อยทวิพัฒน์ ค่ายย่อยขุนเขาแหลมขาม ค่ายย่อยนวมิตร ค่ายย่อยลำไพล ค่ายย่อยปากบางท่าม่วง ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสนอง จันทร์รักษ์นายอำเภอเทพามาร่วมในพิธีเปิดและมอบเข็มที่ระลึกให้กับลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

error: Content is protected !!