Close

นักเรียนโครงการประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าหอพัก

วันอังคาร ที่4 มกราคม 2565 โรงเรียนบ้านกระอานได้เปิดให้นักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพักในอาคารหอพักชมนาถ โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนในโครงการจะได้รับการตรวจATK จากทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุชิงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านคอยอำนวยความสะดวก ปรากฎผลเป็นลบทุกคน ก่อนร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารหอพักชมนาถ โดยมีผู้ปกครองเดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียน

รับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook โรงเรียนบ้านกระอาน

Related Posts

error: Content is protected !!